Viarailijoina Pasi Nieminen Ammattiliitto Pro, järjestösihteeri sekä Jaana Aaltonen Ammattiliitto Pro, viestintä johtaja.

Jaana Altonen kertoi viestinnän digiloikasta.Pron paperilehti on lopetettu ja Pron jäsenlehti digiloikkaa ja muuttuu 2017 alkuvuoden aikana laajaksi mediasisältötarjonnaksi,Digilehti on luettavissa tietokoneella,älypuhelimella ja tabletilla.Digilehti ilmestyy julkisilla verkkosivuilla eli sitä voivat lukea kaikki halukkaat.

Uutiskirjeen saavat sähköpostiin kaikka ne Pron jäsenet( myös seniorit),joilla on sähköposti..Kirjeen saa myös pyytämällä sen tekstiviestinä puhelimeen.Kokouskutsut voidaan jatkossa julkaista Pro+:ssa, josta ne siirtyvät digilehden tapahtumakalenteriin.

ProStoori on uusi vielä tulevana,(maalis-toutokuu 2017) uusi uutiskanava joka toimii myös senioreiden uutiskanavana.Jaana Aatonen toivoi senioreilta juttuaiheita.Ammatti toimittajat hoitavat juttujen tekemisen.

EKL:n kuulumiset

Esko Ekfors ja Anja Rosling kertoivat yhteystyöryhmän käynnistämisestä .Yhteistyöryhmä käynnistyy lähinnä piiritasolla. Piirien yhteystiedot on toimitettu sihteerille, ja hän jakaa ne kerhoille.

Tiedottaja toimittaa vuosikokous-ilmoituksen Pro digilehteen sääntöjen määräämällä tavalla.

Talousasiat

Pertti Helin esitteli alustavan selvityksen kustannusten jakautumisesta eri tilaisuuksille vuonna 2016.

Säännöt

Käytiin läpi sääntöluonnos ja päätettiin yksimielisesti viedä sääntömuutosesitys vuosikokoukseen.Pasi Nieminen vahvisti , että mikäli vuosikokous päättää jäsenmaksujen keräämisestä vapaajäseniltä, he eivät joudu maksamaan palvelumaksua.

Jäsenasiat, uusia jäseniä 242, poistuneita 40. Jäsenmäärä yhteensä 25 122 joista maksavia 6926.

Muut asiat

Leena Uusitalo kertoi vuosikokousjärjestelyistä Leppävirralla.Kerhot saavat  kokouskutsun sähköpostin kautta.Hyväksyttiin sihteerin laatima lomake kerhojen, vuositiedot yhdistykselle , jonka kerhot saavat sähköpostilla.Todettiin että uusi senioritutkimus on käynnistyny.