Ilmoitusasiat

Pirkko Peltola-Kauppinen on tutustunut Vesileppiksen kokoustiloihin ja järjestelyihin. Tarja Loponen ja Eija Sjöblom osallistuivat Pro-liiton suunnittelutoimihenkilöiden koulutustilaisuuteen. On ollut kiinnostusta uusien kerhojen perustamisesta,koskien Kotkan,Kajaanin ja Joensuun alueelta tulleita kyselyitä.

Saapunut posti.

Ennakkotarkastetut säännöt lähetetty yhdistykselle allekirjoitusta ja maksua varten,jonka jälkeen säännöt lähetetään patenti-ja rekisterihallitukselle.

EKL:n kuulumiset

Kyselyä Pro Senioreiden jäsenmäärästä EKL:ltä tullut.Liitolta tulleissa luvuissa epäselvyyttä.Oikeat luvut toimitettu EKL:lle (EE).

Tiedotusasiat

Kotisivuilla käyneitä (1.2-21.2) 593 kävijää.Vanhat kotisivut poistuneet.

Leviltä saatu uusi tarjous löytyy kotisivulta: Liiton tarjoamat lomaedut 2017.

Vuosikokous asiat

Pertti Helin esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016.Tilinpäätös allekirjoitettiin toimitettavaksi toiminnantarkastajille.Käytiin läpi Pertti Helinin talousarvio vuodelle 2017.Keskustelun jälkeen päätettiin budjetista tehdä kaksi versiota hallitukselle.Toinen vanhojen sääntöjen mukainen ja toinen mahdollisten uusien sääntöjen mukainen.Päätettiin noudattaa Pro liiton matkustusohjesääntöä paitsi että kilometrikorvaus on 0,20 € ja kilometrimetrimäärästä enintään 800 km.

Vuosikertomus 2016,hyväksyttiin parilla korjauksella.

Toimintasuunniltelma 2017,hyväksyttiin korjauksitta.

Vuosikokousjärjestelyt.Sihteeri lähettää viralliset kutsut kerhoille.

Lehdistötiedotteen laatii Esko Ekfors yhdessä sihteerin kanssa,joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Jäsenasiat

Uusia jäseniä 349,poistuneita 42,jäsenmäärä yhteensä 23081.

Muut asiat

Päätettiin Ympäristöministeriön ikääntyneidenasumisen kehittämisohjelmaan "Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa-seminaari" osallistuu joku Pääkaupunkiseudun kerhosta.