Kokouksen alussa Mervi Saari opasti hallitusta Proplussan käytössä.

Paikalla puheenjohtaja ja seitsemän hallituksen varsinaista jäsentä.

Ilmoitusasiat:

Patenti-ja Rekisterihallitus on hyväksynyt uudet säännöt.Säännöt ovat voimassa kaksi (2) vuotta.

Kajaanin ja Kotkan alueilta ei ole valmiuksia eikä kiinnostusta perustaa vielä tässä vaiheessa kerhoa.

EKL:n kuulumiset:

Esko Ekfors on käynyt hallituksen kokouksessa,jossa käsitelty lähinnä kesäkuun liittokokousta.EKL:n ja senioreiden yhteistyön kehittämisryhmän olisi tarkoitus kokoontua 5.4.-17. Päätettiin esittää EKL:lle sen siirtämistä syksyyn .EKL:n Uudenmaan piiristä on oltu yhteydessä Pääkaupunkiseudun kerhoon sekä Keski-Suomessa on ollut yhteydenottoja.

Tiedotusasiat:

Kotisivuilla (22.2-23.3) 1289 kävijää.

Talousarvio:

Käytiin läpi talousarvion versiot vuodelle 2017.Vuosikokoukselle päätettiin esittää vanhan toimintamallin mukainen versio ja myös arvioversio vapaajäsenten mahdollisen jäsenmaksun käytöön otosta.

Vuosikokous:

Tutustuttiin järjestelyjen tilanteeseen Leppävirralla.Käytiin läpi vuosikokouksen esityslista ja sovittiin käytännön toimista.

Lehdistötiedote:

Hyväksyttiin lehdistötiedote esitettäväksi vuosikokoukselle.

Talousasiat:

Yhdistyksen tilillä rahaa 70 511,68.Yhdistyksen on hankittava Katso-tunnistin verottajalle.

Määräraha anomukset:

Määräraha anomukset siirretty käsiteltäväksi vuosikokouksen jälkeen.

Jäsenasiat:

2/  17 uusia jäseniä,poistuneita 2414,jäsenmäärä yhteensä 23 353,joista maksavia 4936,vapaajäseniä 18 417.

muut asiat:

Päätettiin jatkossa laittaa seuraavan kokouksen ajankohta kotisivuille.

Seuraava kokous pidetään 25.4.-17   klo 13.00 Leppävirralla.