lauantai, 8. huhtikuu 2017

Hallituksen kokous 23.3.2017

Kokouksen alussa Mervi Saari opasti hallitusta Proplussan käytössä.

Paikalla puheenjohtaja ja seitsemän hallituksen varsinaista jäsentä.

Ilmoitusasiat:

Patenti-ja Rekisterihallitus on hyväksynyt uudet säännöt.Säännöt ovat voimassa kaksi (2) vuotta.

Kajaanin ja Kotkan alueilta ei ole valmiuksia eikä kiinnostusta perustaa vielä tässä vaiheessa kerhoa.

EKL:n kuulumiset:

Esko Ekfors on käynyt hallituksen kokouksessa,jossa käsitelty lähinnä kesäkuun liittokokousta.EKL:n ja senioreiden yhteistyön kehittämisryhmän olisi tarkoitus kokoontua 5.4.-17. Päätettiin esittää EKL:lle sen siirtämistä syksyyn .EKL:n Uudenmaan piiristä on oltu yhteydessä Pääkaupunkiseudun kerhoon sekä Keski-Suomessa on ollut yhteydenottoja.

Tiedotusasiat:

Kotisivuilla (22.2-23.3) 1289 kävijää.

Talousarvio:

Käytiin läpi talousarvion versiot vuodelle 2017.Vuosikokoukselle päätettiin esittää vanhan toimintamallin mukainen versio ja myös arvioversio vapaajäsenten mahdollisen jäsenmaksun käytöön otosta.

Vuosikokous:

Tutustuttiin järjestelyjen tilanteeseen Leppävirralla.Käytiin läpi vuosikokouksen esityslista ja sovittiin käytännön toimista.

Lehdistötiedote:

Hyväksyttiin lehdistötiedote esitettäväksi vuosikokoukselle.

Talousasiat:

Yhdistyksen tilillä rahaa 70 511,68.Yhdistyksen on hankittava Katso-tunnistin verottajalle.

Määräraha anomukset:

Määräraha anomukset siirretty käsiteltäväksi vuosikokouksen jälkeen.

Jäsenasiat:

2/  17 uusia jäseniä,poistuneita 2414,jäsenmäärä yhteensä 23 353,joista maksavia 4936,vapaajäseniä 18 417.

muut asiat:

Päätettiin jatkossa laittaa seuraavan kokouksen ajankohta kotisivuille.

Seuraava kokous pidetään 25.4.-17   klo 13.00 Leppävirralla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

torstai, 9. maaliskuu 2017

Pron Seniori!

Olethan huomannut,että 1.1.2016 voimaan tulleiden vakuutusehtojen mukaan pysyvällä eläkkeellä olevat eli Pron seniorit eivät enää kuulu liiton ottamien jäsenvakuutusten piiriin.

Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, kun vakuutettu täyttää 68 vuotta. Jos vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle ennen kuin täyttää 68 vuotta, vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, kun vakuutettu jää pysyvälle elkäkeelle.

Määräaikaisella eläkkeellä (esim.osa-aikaeläkkeellä ja eläkeputkessa) olevat kuuluvat jatkossakin vakuutuksen piiriin kuten tälläkin hetkellä.

Matkustajavakuutus Pron senioreille

VakuutusyhtiöTurva tarjoaa senioreille jatkuvaa tai määräaikaista matkustajavakuutusta.

Turvan jatkuva matkustajavakuutus on voimassa 100-vuotiaakse.Tämä päättymisikä tulee myös Pron senioreille aiemmin myönnettyihin matkustajavakuutuksiin, joissa on myyntihetkellä ollut 85 vuoden päättymisikä.

Käy tutustumassa Pron:n jäsenille räätälöydyillä nettisivuilla www.turva.fi/pro

Palvelunumero: 01019 5110  ma-pe 8-18

tiistai, 7. maaliskuu 2017

Hallituksen kokous 22.2.2017

Ilmoitusasiat

Pirkko Peltola-Kauppinen on tutustunut Vesileppiksen kokoustiloihin ja järjestelyihin. Tarja Loponen ja Eija Sjöblom osallistuivat Pro-liiton suunnittelutoimihenkilöiden koulutustilaisuuteen. On ollut kiinnostusta uusien kerhojen perustamisesta,koskien Kotkan,Kajaanin ja Joensuun alueelta tulleita kyselyitä.

Saapunut posti.

Ennakkotarkastetut säännöt lähetetty yhdistykselle allekirjoitusta ja maksua varten,jonka jälkeen säännöt lähetetään patenti-ja rekisterihallitukselle.

EKL:n kuulumiset

Kyselyä Pro Senioreiden jäsenmäärästä EKL:ltä tullut.Liitolta tulleissa luvuissa epäselvyyttä.Oikeat luvut toimitettu EKL:lle (EE).

Tiedotusasiat

Kotisivuilla käyneitä (1.2-21.2) 593 kävijää.Vanhat kotisivut poistuneet.

Leviltä saatu uusi tarjous löytyy kotisivulta: Liiton tarjoamat lomaedut 2017.

Vuosikokous asiat

Pertti Helin esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016.Tilinpäätös allekirjoitettiin toimitettavaksi toiminnantarkastajille.Käytiin läpi Pertti Helinin talousarvio vuodelle 2017.Keskustelun jälkeen päätettiin budjetista tehdä kaksi versiota hallitukselle.Toinen vanhojen sääntöjen mukainen ja toinen mahdollisten uusien sääntöjen mukainen.Päätettiin noudattaa Pro liiton matkustusohjesääntöä paitsi että kilometrikorvaus on 0,20 € ja kilometrimetrimäärästä enintään 800 km.

Vuosikertomus 2016,hyväksyttiin parilla korjauksella.

Toimintasuunniltelma 2017,hyväksyttiin korjauksitta.

Vuosikokousjärjestelyt.Sihteeri lähettää viralliset kutsut kerhoille.

Lehdistötiedotteen laatii Esko Ekfors yhdessä sihteerin kanssa,joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Jäsenasiat

Uusia jäseniä 349,poistuneita 42,jäsenmäärä yhteensä 23081.

Muut asiat

Päätettiin Ympäristöministeriön ikääntyneidenasumisen kehittämisohjelmaan "Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa-seminaari" osallistuu joku Pääkaupunkiseudun kerhosta.

lauantai, 4. maaliskuu 2017

Yhdistyksen vuosikokous 26.4.2017 Leppävirralla,Vesileppiksessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 26.04.2017 Leppävirralla,Vesileppiksessä.

Osoite:Vokkolantie 1,Leppävirta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä yhdistyksen sääntömuutos.

Tilajärjestelyjen,ruokailun ja yöpymisen takia pyydämme ilmoittautumisia 17.3.2017 mennessä.

Leena Uusitalolle, 040 563 8645 tai sähköposti:uusleena@saunalahti.fi

Kokousasiapaperit on lähetetty kerhoille sähköpostina.

Osanottajille maksetaan joko matkat tai majoitus.

Yhden hengen huone Vesileppiksessä on 89 € , ja kahden hengen huoneessa on 50 €/hkö.

maanantai, 13. helmikuu 2017

Hallituksen kokous 31.01.2017

Viarailijoina Pasi Nieminen Ammattiliitto Pro, järjestösihteeri sekä Jaana Aaltonen Ammattiliitto Pro, viestintä johtaja.

Jaana Altonen kertoi viestinnän digiloikasta.Pron paperilehti on lopetettu ja Pron jäsenlehti digiloikkaa ja muuttuu 2017 alkuvuoden aikana laajaksi mediasisältötarjonnaksi,Digilehti on luettavissa tietokoneella,älypuhelimella ja tabletilla.Digilehti ilmestyy julkisilla verkkosivuilla eli sitä voivat lukea kaikki halukkaat.

Uutiskirjeen saavat sähköpostiin kaikka ne Pron jäsenet( myös seniorit),joilla on sähköposti..Kirjeen saa myös pyytämällä sen tekstiviestinä puhelimeen.Kokouskutsut voidaan jatkossa julkaista Pro+:ssa, josta ne siirtyvät digilehden tapahtumakalenteriin.

ProStoori on uusi vielä tulevana,(maalis-toutokuu 2017) uusi uutiskanava joka toimii myös senioreiden uutiskanavana.Jaana Aatonen toivoi senioreilta juttuaiheita.Ammatti toimittajat hoitavat juttujen tekemisen.

EKL:n kuulumiset

Esko Ekfors ja Anja Rosling kertoivat yhteystyöryhmän käynnistämisestä .Yhteistyöryhmä käynnistyy lähinnä piiritasolla. Piirien yhteystiedot on toimitettu sihteerille, ja hän jakaa ne kerhoille.

Tiedottaja toimittaa vuosikokous-ilmoituksen Pro digilehteen sääntöjen määräämällä tavalla.

Talousasiat

Pertti Helin esitteli alustavan selvityksen kustannusten jakautumisesta eri tilaisuuksille vuonna 2016.

Säännöt

Käytiin läpi sääntöluonnos ja päätettiin yksimielisesti viedä sääntömuutosesitys vuosikokoukseen.Pasi Nieminen vahvisti , että mikäli vuosikokous päättää jäsenmaksujen keräämisestä vapaajäseniltä, he eivät joudu maksamaan palvelumaksua.

Jäsenasiat, uusia jäseniä 242, poistuneita 40. Jäsenmäärä yhteensä 25 122 joista maksavia 6926.

Muut asiat

Leena Uusitalo kertoi vuosikokousjärjestelyistä Leppävirralla.Kerhot saavat  kokouskutsun sähköpostin kautta.Hyväksyttiin sihteerin laatima lomake kerhojen, vuositiedot yhdistykselle , jonka kerhot saavat sähköpostilla.Todettiin että uusi senioritutkimus on käynnistyny.